Stichting Streekfonds

In 2012 is het StreekFonds Meinweg opgericht. De missie van het StreekFonds is het prachtige en unieke landschap van het Meinweggebied beschermen en verder ontwikkelen. Dat doen we door financiële steun te geven aan kleinschalige en particuliere initiatieven die een zichtbare bijdrage leveren aan dit doel.

Het bestuur van Stichting StreekFonds Meinweg is in handen van de volgende bestuursleden:

Jan Peeters

Voorzitter
Harry Tolkamp
Senior adviseur  Waterschap Limburg
Secretaris
  Phlip Bossenbroek
vh Regio Zuid Staatsbosbeheer
Bestuurslid
Victor Adams
Managing director Briggs & Stratton Product Group EMEA
Bestuurslid
Henk van Houtum
vh Directeur van Houtum bv
Penningmeester
   

Comité van Aanbeveling


Daarnaast wordt het StreekFonds Meinweg van harte aanbevolen door een Comité van Aanbeveling. Zij onderstrepen persoonlijk het belang van de verdere ontwikkeling van dit unieke natuurgebied en nodigen u van harte uit ook een bijdrage te leveren. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Drs. Theo J.F.M. Bovens
Commissaris van de Koningin in Limburg, Maastricht

“Nationaal Park De Meinweg biedt een prachtig en gevarieerd landschap, dat een grote aantrekkingskracht heeft om te recreëren. De kunst én uitdaging is om goed om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in zo’n waardevol landschap. Dat vraagt om betrokkenheid, kennis en creativiteit. En dat kost ook geld, vaak veel meer dan via publieke financiering te organiseren is. Het mooie van het concept StreekFonds vind ik dat het niet alleen zorgt voor meer financiële armslag, maar dat het ook vorm geeft aan de betrokkenheid van bewoners in de omgeving en gebruikers van het gebied. Via een StreekRekening en het StreekFonds laten ze zien mee verantwoordelijk te willen zijn en dagen ze anderen uit om op hun beurt een steentje bij te dragen.”

            
Dr. Jan J. Schrijen
Voorzitter Waterschap Roer en Overmaas, Sittard

“Nationaal Park de Meinweg is een prachtig stuk natuurschoon in Midden- Limburg, doorlopend van Nederland naar Duitsland. Het wordt deels begrensd door twee van de mooiste en bijzondere natuurlijke beken van Limburg, uniek voor Nederland, waarmee we als waterschap een sterke band hebben met de Meinweg. Je hoeft geen professor te zijn om te weten dat dit natuurlijk en levend erfgoed het waard is om te behouden en verder te ontwikkelen. En daar is geld voor nodig. De overheid doet al een aardige duit in de zak. De StreekRekening en daarmee het StreekFonds Meinweg geeft de gebruiker, genieter en bewoner van de Meinweg en omgeving nu de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren”

   
mr. Ruud H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier

"Als bewoner van Midden-Limburg geniet ik dagelijks van wat deze streek aan moois te bieden heeft. Maar ik heb ook gezien dat ik niet de enige ben die hier van wil genieten. De recreatiedruk neemt sterk toe, en als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur in Nederland moet ook heel zorgvuldig worden omgegaan met natuur- en landschapwaarden. Dit vraagt om een duidelijke regie, niet alleen met woorden maar ook met daden. Naast alle initiatieven die hiertoe in de streek worden genomen heeft de Rabobank Roermond-Echt de StreekRekening geopend. Dit biedt via het StreekFonds Meinweg de mogelijkheid aan hen, die zich bij dit gebied betrokken voelen, om ook daadwerkelijk aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige gebied bij te dragen.”

   

drs. C.A.M. (Ellen) Hanselaar-van Loevezijn
Burgemeester gemeente Roerdalen (2007-2013)

"Meinweg is een schitterend natuurgebied in de gemeente Roerdalen. Vanuit de gemeente hechten wij veel belang bij een optimale inrichting van het gebied, aantrekkelijk voor bezoekers, toegankelijk voor allerlei vormen van milieuvriendelijk transport, met voorop de benenwagen, fiets, paard en huifkar. Met veel ruimte voor rust, zowel voor de natuur als voor de bezoeker.  Maar ook met een prettige infrastructuur om kort en langdurig verblijf te stimuleren. En dat grensoverschrijdend, of liever grenzeloos. De bijdrage die via het StreekFonds aan de ontwikkeling van dit unieke Nationaal Park kan worden geleverd verdient brede steun. Een mooi initiatief".

   Manfred Winkens
Burgemeester gemeente Wassenberg (2004-heden)

"Vanuit de gemeente Wassenberg is de Meinweg een fantastisch natuurgebied, een uitloopgebied  dat door veel bewoners van deze streek wordt gewaardeerd vanwege de prachtige wandelroutes met een grote afwisseling van landschapselementen, heide, bossen, vennen en poelen, schitterende natuurlijke beken en een unieke flora en fauna. De kans dat je tijdens een bezoek aan dit gebied karakteristieke dieren als  de adder of een everzwijn ontmoet is reëel wanneer je op het juiste moment van de dag komt.  Maar ook de vele mogelijkheden om dichtbij gezelligheid te vinden in een van de vele uitspanningen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van deze streek. Het valt zeer te waarderen dat het StreekFonds Meinweg zich belangeloos gaat inzetten voor de ondersteuning en verdere ontwikkeling van dit gebied en ik hoop zeker ook op steun vanuit de Duitse donateurs".


Monique de Boer-Beerta

Burgemeester gemeente Roerdalen (2013- heden)

 “De gemeente Roerdalen prijst zich gelukkig dat op haar grondgebied een groot deel van het Nationaal Park De Meinweg is gelegen, dat bovendien direct grenst aan het Roerdal, een schitterend Natura2000 gebied. De inwoners van deze streek, maar ook de vele bezoekers die uit binnen en buitenland van deze prachtige omgeving komen genieten, kunnen hier te midden van schitterende natuur, met unieke flora en fauna genieten van rust en ruimte. Zowel de gemeente als de terreineigenaren en de beheerders van dit natuurhistorisch erfgoed zetten zich in voor behoud en verdere ontwikkeling van dit gebied, waarbij het StreekFonds Meinweg zal bijdragen aan het realiseren van de talrijke initiatieven die de komende jaren onze steun behoeven. Het is van groot  belang voor de streek dat dergelijke vrijwillige en belangeloze ondersteuning wordt geboden om de leefbaarheid en de bedrijvigheid in goede harmonie met de natuur te brengen en te behouden.”