Welkom op de website van het StreekFonds Meinweg. Het StreekFonds is opgericht met als doel het unieke landschap van Nationaal Park De Meinweg te behouden voor toekomstige generaties. Het StreekFonds werft de financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van diverse projecten die gericht zijn op de instandhouding en ontwikkeling van het natuurlijk en cultureel erfgoed in het Meinweggebied.

Particuliere natuurorganisaties zijn continu op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. Tegelijkertijd zoeken organisaties en bedrijven nieuwe manieren om hun maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid, natuur en milieu vorm te geven. Het liefst dicht bij huis en zo concreet mogelijk. Het StreekFonds Meinweg realiseert deze ambities.

Het StreekFonds Meinweg is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Meinweg, Grensoverschrijdend Natuurpark Maas-Swalm-Nette en de Rabobank Roermond-Echt.